Vandvejen

Vejsystem til regnvandshåndtering der samtidig giver byen identitet og nye byrum

De mange kilometer veje i byerne er en del af årsagen til, at oversvømmelser og kloakoverløb er et stadigt stigende problem i Danmark. I projektet Vandvejen forenes vejanlægsbranchen, vandbranchen og arkitekturen med det formål at gøre vejene til en del af løsningen på klimaudfordringerne i tæt bebyggede områder. 

Vandvejen er et vejsystem, som er konstrueret til at håndtere store mængder regnvand uden at gå på kompromis med vejens funktion og sikkerhed og med rige muligheder for at skabe identitet og nye byrum. I byerne er det i særlig grad de befæstede arealer, herunder vejarealer, der udgør barrierer for bortledning af regnvand. Med udviklingen af Vandvejen aktiveres vejarealet i forhold til håndtering af både hverdagsregn og ekstremregn. Vandvejen er et helhedsorienteret vejsystem og en nytænkning af den måde, vi anlægger veje på. 

Grundlæggende består Vandvejen af to dele: en vejprofil, der leder vandet det rette sted hen, og en såkaldt ”Blue Box”, et modul der modtager og håndterer vandet. Tilsammen skabes et meget fleksibelt system, som giver mulighed for både bortledning, nedsivning og rensning af vandet, ligesom regnvandshåndteringen kan være både helt eller delvist synlig for vejens brugere. Rent æstetisk vil Vandvejen skabe nye oplevelser for de mange brugere af vejen og byens rum med muligheder for både grønne, blå og grå varianter. 

Både vejens profil og placeringen af blue boxen kan varieres og tilpasses lokale forhold, men i forhold til håndtering af ekstremregn er der særlig fokus på udviklingen af en vejprofil, hvor vandet ledes mod midten af vejen. Denne udformning leder nemlig både vandet væk fra bygningerne og giver det størst mulige magasineringsvolumen uden forhøjelse af kantstenene. 

I spidsen for projektet står vej- og asfaltvirksomheden Colas Danmark A/S og rådgivende ingeniørvirksomhed på vandområdet, EnviDan A/S. Som central partner i projektet står desuden arkitektfirmaet Schulze+Grassov (S+G), der i feltet mellem arkitektur, urban design og landskabsarkitektur har fokus på, hvad der kendetegner fremtidens byrum.

Projektet bygger på et prejekt af samme navn. Læs mere her