Smart realtidsstyring af vandsystemer

Fleksibel og effektiv udnyttelse af opsamlingsbassiner og renseanlæg

Med DHI som projektejer, og i samarbejde med DTU og Aarhus Vand, er det målet at videreudvikle et it-støttet system til realtidsovervågning, modellering, varsling og styring af regnvand i både afløbssystemer og på terræn.

Ved aktiv realtidsstyring af hvornår og i hvilke bassiner opsamlingen finder sted, opnås en mere effektiv udnyttelse af opsamlingsbassiner og renseanlæg og dermed en betydelig reduktion i behovet for investeringer i større bassiner. Det er således et af projektets primære ambitioner at muliggøre en billigere måde at håndtere regn på og samtidig åbne op for nye muligheder for anvendelsen af vand over terræn.

En vigtig del af projektudviklingen er at øge løsningens fleksibilitet og dermed gøre den mulig at implementere i byer verden over. Herudover løftes skalerbarheden af produktet som følge af, at det delvist er en rådgivningsydelse, hvor den centrale viden er indlejret i et generelt anvendeligt softwareprodukt, der kan bruges af en bred vifte af kunder.