Biowater

Regnvandsopsamling i et gadekær, der samtidig er levested for dyr og planter i den tætte by

Ambitionen med projektet BIOWATER er at genskabe gadekæret med regnvand som et oplevelsesrum og et levested for dyr og planter i den tætte by. 

I perioden fra 2013 til 2017 skal der arbejdes med udvikling, afprøvning og markedsmodning af BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelse og biodiversitet i en samlet ydelse.

Projektet bygger videre på prejektet ”Fra faskine til gadekær”, hvor der i et samarbejde mellem Amphi Consult, Teknologisk Institut, GHB Landskabsarkitekter, arkitekt Kalle Jørgensen og Aarhus Kommune blev arbejdet med udviklingen af det overordnede koncept for BIOWATER. 

Inspirationen til projektet er fundet i det gamle gadekær, hvor vandhullets funktion blev kombineret med oplevelsesværdien for mennesker. Med BIOWATER er ambitionen at genskabe vandhullet i byen, og bruge dette til håndtering af de stigende regnmængder samtidig med, at der skabes et oplevelsesrum og et levested for dyr og planter.

Kernen i BIOWATER er et modulopbygget løsningskoncept, hvor det bedste fra standardiserede faskineløsninger og det unikke anlægsprojekt kombineres. Prisen holdes nede, vandkapaciteten og leveringssikkerhed er høj samtidig med at der er mulighed for tilpasning, rådgivning og unikke løsninger.

Projektet er ikke blot aktualiseret af behovet for klimatilpasning i byen, men også af, at der bliver færre og færre naturarealer i det åbne landskab i Danmark. Dyre- og plantearters overlevelse er derfor i stigende grad afhængig af arternes evne til at overleve i byområder. Den bynære natur vil således i fremtiden blive stadig vigtigere for den nationale biodiversitet, særligt i lande med et stærkt industrialiseret og dominerende landbrug udenfor byerne. At bruge klimatilpasningsløsninger til både at håndtere regnvand og sikre biodiversitet i byen, vil således ikke blot give bedre byer og en stærkere natur, men også skabe grundlag for eksport og grøn vækst.